Account

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Woningstichting Hellendoorn met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Woningstichting Hellendoorn verstrekt door middel van deze website alleen maar informatie over (woon)producten en diensten die door Woningstichting Hellendoorn worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Woningstichting Hellendoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Woningstichting Hellendoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Woningstichting Hellendoorn online opgenomen informatie, prijzen of overige aankondigingen. Hoewel Woningstichting Hellendoorn alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Woningstichting Hellendoorn niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Woningstichting Hellendoorn worden onderhouden zijn alleen maar ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Woningstichting Hellendoorn uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Woningstichting Hellendoorn worden onderhouden wordt afgewezen.