Urgentie

In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u voorrang krijgen bij het aanbieden van een woning. U kunt bij ons een urgentie aanvragen.

Urgentie, voor wie?

Een urgentie is voor woningzoekenden die een ernstig huisvestingsprobleem hebben. De situatie is ontstaan terwijl u er niets aan kon doen en het probleem is niet op te lossen in de huidige woning. Niet voor alle situaties kunt u een urgentie aanvragen. In ons reglement Woonruimteverdeling leest u wanneer een woningzoekende in aanmerking kan komen voor een urgentie.

Aanvragen urgentie

Wilt u een urgentie aanvragen? Dan is dat in sommige gevallen mogelijk. U kunt, na het aandachtig lezen van de brochure (zie zijbalk), hiervoor het aanvraagformulier invullen (deze is opgenomen in de brochure). Het formulier levert u volledig ingevuld en met de juiste bijlagen bij ons in.

Uw aanvraag voor urgentie wordt door de commissie Huisvesting behandeld. Daarna krijgt u een brief met daarin de uitslag.

Het kan zijn dat het even duurt, voordat wij een passende oplossing hebben. U zult zelf voor de tussenliggende periode een oplossing moeten vinden. Neemt u eens een kijkje op www.pararius.nl of www.huurwoningen.nl. Dit zijn organisaties die onder andere in de gemeente Wierden en de gemeente Hellendoorn woningen verhuren.

Vermogen

Als u een vermogen heeft van € 148.668,- of meer kunt u geen urgentie aanvragen. Wij gaan er vanuit dat u zich dan op de particuliere huur- of koopmarkt kunt redden.