Passend toewijzen

De invoering van de Woningwet verplicht ons om passend toe te wijzen. Dit betekent dat uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. Oftewel, de huurprijs van de woning moet passen bij uw inkomen.

Nieuwe inkomenseisen

Huishoudens met huurtoeslag mogen tot een bepaald, jaarlijks vastgesteld, bedrag huren.

Reggewoon wil graag dat er woningen voor iedereen beschikbaar zijn en blijven. Daarom zorgen wij ervoor dat van een groot deel van onze woningen de huurprijzen niet boven deze grenzen komen.

In de inkomenstabel ziet u voor welke huurprijs u als woningzoekende maximaal kunt huren. Uitgebreide informatie leest u in het reglement woonruimteverdeling.