1 april 2019

Reggewoon geeft een reactie op voorstel Woonbond voor huurbevriezing en/of verlaging

De Woonbond stelt op basis van het Sociaal Huurakkoord dat 300.000 huishoudens in aanmerking komen voor huurbevriezing en/of huurverlaging. Het verzoek is gebaseerd op het Sociaal Huurakkoord. Dit Sociaal Huurakkoord wordt wetgeving en is van kracht per 1 januari 2020.

Vanzelfsprekend zal Reggewoon vanaf dat moment de wetgeving naleven. Op dit moment is de wetgeving gebaseerd op het eerdere huurakkoord waar huurbevriezing en/of huurverlaging niet in opgenomen is.

Voorstel gematigde huurverhoging
Dit jaar kiest Reggewoon in samenspraak met de huurdersvertegenwoordigingen voor een gematigde huurverhoging. Deze huurverhoging is nodig om u prettig te laten wonen en om te investeren in een duurzaam en passende woningvoorraad. Momenteel ligt hiervoor een voorstel bij de huurdersvertegenwoordigingen. Zodra wij hierover gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt, delen wij de uitkomst met u via de gebruikelijke brief in april.

Een gesprek? Dat kan altijd!
Bent u van mening dat uw draagkracht niet meer toereikend is om de huur op te kunnen brengen, dan zij wij altijd bereid om met u persoonlijk in gesprek te gaan. Samen bespreken we dan uw situatie en de mogelijkheden. Neemt u in dat geval telefonisch of per mail contact met ons op voor een afspraak.