7 oktober 2019

Primeur voor Reggewoon

Reggewoon kiest voor de Week van de Duurzaamheid! Op 10 oktober is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Reggewoon legt focus op de kwaliteit van het wonen. Duurzaamheid speelt daarbij een cruciale rol. Niet vanwege convenanten of een akkoord. Integendeel, we zijn vanuit onze tenen gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de toekomst van een leefbare wereld. We timmeren aan de weg om onze woningen in 2040 energieneutraal te maken en zetten in op duurzaam materiaalgebruik.

Hoe we werken naar een energieneutrale woningvoorraad, daarover vertellen we graag. Reden dat  Reggewoon kiest voor de Week van de Duurzaamheid! Deze week lichten we dagelijks een project uit en laten we zien wat wij de komende periode doen om onze ambitie te halen.

Primeur voor Reggewoon
Vandaag starten we met een primeur voor Reggewoon. Dit voorjaar vond namelijk de oplevering plaats van de eerste 24 nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter. Dit betekent voor de bewoners dat bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat. Om dit te bereiken, is er onder meer gebruik gemaakt van hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie. Op de daken zijn zonnepanelen geplaatst. De woningen zijn voorzien van een warmtepomp met een ventilatiesysteem dat de warmte in de woning terugwint. Bovendien zijn de woningen gasloos.

Levensloopgeschikt wonen
De woningen zijn niet alleen duurzaam, maar ook levensloopgeschikt. Dit betekent dat, ook als er beperkingen optreden, bewoners kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Om die reden is er op de begane grond een slaapkamer en badkamer aanwezig. Op de bovenverdieping is een tweede slaapkamer gerealiseerd. Vier woningen hebben een extra, derde slaapkamer, op de begane grond. Hiermee zijn de woningen geschikt voor verschillende doelgroepen.

Samen met bewoners
Het ontwerp is door Reggewoon en aannemer Dura Vermeer verder uitgewerkt samen met de gemeente Hellendoorn en een afvaardiging van de huidige bewoners. Het resultaat: een ruim, groen en ontspannen Twents laantje voorzien van karakter, waar bewoners graag wonen.