12 maart 2019

Onderzoek aardgasvrije wijk Wierden Oost

Op maandag 11 maart 2019 hebben Gemeente Wierden, Reggewoon, Stichting ROOS, Stichting SKOT, Stichting Verion en netwerkbedrijf Cogas een intentieverklaring ondertekend.

Gezamenlijk verkennen ze de mogelijkheden om het energieverbruik van een drietal basisscholen, kinderopvang, een sportzaal en een aantal huurwoningen te verduurzamen.

Reggewoon is enorm gemotiveerd om een bijdrage te leveren voor de toekomst van een leefbare wereld. John Olde Olthof: “We werken aan een energieneutrale woningvoorraad in 2040 en onderzoeken samen met andere partijen naar verschillende initiatieven om hieraan bij te kunnen dragen. Reden dat we enorm enthousiast zijn over dit voorstel.”

Verduurzamen
Ook de gemeente heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 de ambitie uitgesproken om onafhankelijk van aardgas te worden. In de vorm van een pilot doen de partijen onderzoek welke alternatieve energiebronnen geschikt zijn voor dit deel van Wierden (Plan Oost).

Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid van de gemeente Wierden zegt: “Ik ben heel blij dat we met deze pilot een deel van de wijk proberen te verduurzamen. Cogas is hierin een belangrijke partner met haar kennis en ervaring in alternatieve energiebronnen.” Beide partijen werken nauw samen met de scholen De Morgenster, Het Galjoen en De Widerode. Naast de scholen wordt ook gekeken naar verduurzamen van Sportzaal Het Noordbroek, kinderopvang Het Palet en een deel van de huurwoningen van Reggewoon. De eerste onderzoeksresultaten worden voor de zomer verwacht.

Samen aardgasvrij
In 2021 moet de gemeente een plan hebben waarin staat welke wijken, wanneer en op welke manier aardgasvrij gemaakt worden. Hierbij heeft de gemeente hulp ingeroepen van Cogas. Het netwerkbedrijf ondersteunt de gemeente met het maken van warmteplannen. Gerald de Haan, directeur Cogas is blij met de samenwerking: “We hebben een gezamenlijke opdracht vanuit het Klimaatakkoord; die gaan we graag aan met de gemeente Wierden. Wij hopen op een succesvolle pilot.”