11 juli 2019

Nieuwbouw Kruissteenweg en 1e Esweg geschikt voor jong en oud, betaalbaar en zeer energiezuinig

Op dinsdag 9 juli heeft woningcorporatie Reggewoon de eerste plannen voor de nieuwbouw aan de Kruissteenweg en de 1e Esweg gedeeld met de bewoners.

Een dag later zijn ook de omwonenden geïnformeerd. Op deze locatie komen 56 sociale huurwoningen, onderverdeeld in drie woningtypen: eengezinswoningen, levensloopgeschikte woningen en appartementen (twee bouwlagen). 

Uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn onder meer gevarieerde woningtypen, waardoor ze geschikt zijn voor jong en oud, betaalbaar en zeer energiezuinig (CO2-neutraal).

Drie fasen
De nieuwbouw vindt in drie fasen plaats. Begin 2021 wordt gestart met de sloop van de eerste woningen aan de 1e Esweg. Op deze plek komen zes levensloopgeschikte woningen en vier eengezinswoningen. Fase twee en drie beginnen respectievelijk in 2022 en 2023. De planning is mede afhankelijk van de nodige procedures die doorlopen moeten worden met de gemeente Wierden. 

In de tweede fase maken de huurwoningen gelegen aan de Kruissteenweg, tussen de 1e Esweg en de Jacobsonstraat, plaats voor tien levensloopgeschikte woningen, acht eengezinswoningen en een aangepaste woning. In de derde en laatste fase wordt op de hoek Jacobsonstraat/Kruissteenweg een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd met in totaal tien appartementen (twee bouwlagen). Daarnaast komen aan dit deel van de Kruissteenweg nog eens tien eengezinswoningen en zeven levensloopgeschikte woningen. Naar verwachting is het project in de eerste helft van 2024 klaar.

Woonwensen bewoners zijn meegenomen
Afgelopen dinsdag kregen bewoners tijdens een inloopbijeenkomst te zien waar de verschillende woningtypen komen met daarbij een heldere planning. Reggewoon heeft in de afgelopen periode met iedere huurder persoonlijk gesproken over de woonwensen. Hun reacties zijn meegenomen in de uitwerking van de plannen. In de afgelopen periode heeft Reggewoon vijf woningen aangekocht. Door deze aankopen is het mogelijk om het huidige plan te kunnen realiseren. 

Voorbereiding is gestart!
Het komende jaar staat in het teken van de voorbereiding. Zo vindt de aannemersselectie plaats en gaat Reggewoon gezamenlijk met belanghebbenden aan de slag met het ontwerp.