23 juli 2019

Huurders krijgen voorrang bij toewijzing nieuwbouwwoning

Beschikbaarheid is voor Reggewoon een belangrijke thema. Reden dat huurders vanaf nu voorrang krijgen bij de toewijzing van een nieuwbouwwoning.

“Dat betekent dat huurders bij nieuwbouwprojecten voorgaan op mensen die in een koopwoning wonen. Zo bevorderen we de doorstroming binnen ons woningbezit, omdat de huurder ook een bestaande huurwoning achterlaat”, vertelt directeur-bestuurder John Olde Olthof. “Afspraak is wel dat we in overleg met de huurdersorganisaties en gemeenten afwijkende afspraken hierover kunnen maken.” 

Deze maatregel is de belangrijkste wijziging in het woonruimteverdelingsbeleid dat in de afgelopen periode opnieuw is vastgesteld. Net als in de oude situatie blijven we onze woningen toewijzen op basis van inschrijfduur. Voldoet een woningzoekende die het langst bij ons staat ingeschreven aan alle eisen (onder andere inkomen) dan bieden wij de woning aan.

Gematigde huurverhoging
John Olde Olthof: “We willen er echt zijn voor onze doelgroep die ons nodig heeft. We hebben daarom ook dit jaar gekozen voor een gematigde huurverhoging van gemiddeld 1,6 procent. Natuurlijk hebben we dit in samenspraak met de huurdersvertegenwoordigingen gedaan, waarbij betaalbaarheid voor alle partijen daarbij doorslaggevend is.” Reggewoon heeft 4.608 huurwoningen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Slechts 58 woningen verhuren we tegen een huurprijs hoger dan de huurtoeslaggrens. Uitgangspunt is dat jaarlijks minimaal 75 procent verhuurd wordt onder de aftoppingsgrens (lager dan € 651,03), zodat ze bereikbaar zijn voor huishoudens die zijn aangewezen op huurtoeslag

Beter milieu en zo laag mogelijke woonlasten
Reggewoon streeft verder naar een energieneutrale woningvoorraad in 2040. Begin dit jaar zijn we om die reden gestart met het aanbieden van zonnepanelen tegen een vergoeding in de servicekosten. Afhankelijk van het stroomverbruik betekent dit bij tien panelen al snel een besparing van 300 euro per jaar. De komende vier jaar gaan we bij een kleine 500 woningen isolatiemaatregelen toepassen. Verbetering in isolerende maatregelen berekenen we niet door in de huurprijs van zittende huurders. Op deze manier wil Reggewoon een bijdrage leveren aan een beter milieu én huurders laten wonen tegen zo laag mogelijke woonlasten.