6 november 2019

Hemink Groep en Reggewoon tekenen voor forse verduurzaming Het Helmerink in Nijverdal

Op dinsdag 5 november hebben algemeen directeur Jan van den Berg van Hemink Groep en directeur-bestuurder John Olde Olthof van Reggewoon het contract getekend voor de groot onderhoudswerkzaamheden van appartementencomplex Het Helmerink, bestaande uit 91 appartementen.

Met de ondertekening starten ook direct de werkzaamheden voor het complex. Verduurzaming staat hierin centraal. Het Helmerink wordt, als eerste bestaande appartementencomplex voor Reggewoon, gasloos door de toepassing van warmtepompen. Op het dak komen ruim 900 zonnepanelen, die jaarlijks maar liefst 213.000 kwh per jaar opwekken. Iedere bewoner krijgt de beschikking over zeven zonnepanelen voor eigen gebruik. De overige panelen zijn bedoeld voor algemeen gebruik. Hierdoor vallen ook de collectieve servicekosten voor energie in de toekomst lager uit.

Nieuwe uitstraling
Door de vernieuwing van gevels, entrees en algemene ruimtes krijgt het appartementencomplex een compleet nieuwe uitstraling. Ook worden de technische installaties vervangen en vindt er onderhoud in de appartementen plaats. Bewoners krijgen een nieuwe keuken, badkamer en een eigen berging. Naast de onderhoudswerkzaamheden in en aan de gebouwen wordt ook de tuin aangepakt. Zo is er in het tuinplan aandacht voor het groen en de terrassen met bijbehorende erfafscheidingen op de begane grond.

Geen huurverhoging
Directeur-bestuurder John Olde Olthof is enthousiast over de verduurzaming van Het Helmerink. “Reggewoon kiest er bewust voor om dit bestaande appartementencomplex te verduurzamen en niet af te breken om nieuwbouw te realiseren. Niet slopen is ook duurzaam. Voor deze flinke ingreep berekenen we geen huurverhoging. Bewoners gaan zelfs besparen op de woonlasten. Op deze manier zijn we als Reggewoon in staat om de woonlasten voor onze bewoners laag te houden.”

We zijn gestart!
Bewoners zijn afgelopen oktober in de modelwoning geïnformeerd over de plannen en hebben daardoor direct een goed beeld gekregen van het eindresultaat. Vanaf deze week start Hemink Groep volop met de werkzaamheden. Volgens planning zijn midden 2020 de werkzaamheden afgerond.