17 december 2019

Gemeente Hellendoorn, Huurdersplatform Hellendoorn en Reggewoon maken zich sterk voor betaalbare en goede huisvesting

Reggewoon heeft in samenspraak met de gemeente Hellendoorn en het Huurdersplatform Hellendoorn de prestatieafspraken voor 2020 vastgesteld. In deze afspraken leggen de drie partijen vast wat zij willen betekenen voor huishoudens die zijn aangewezen op de woningcorporatie.

Belangrijke thema's zijn 'beschikbaarheid van geschikte en betaalbare huurwoningen', 'kwalitatief goede en duurzame woningen' en de 'leefbaarheid in wijken'. Gezamenlijk streven de partijen ernaar zoveel mogelijk woningen beschikbaar te houden voor huishoudens met een laag inkomen. Minimaal 75 procent van de huurwoningen in de gemeente Hellendoorn is daarom bereikbaar voor huishoudens met recht op huurtoeslag.

Sturen op woonlasten
De samenwerkingspartners willen via voorlichting en verduurzaming van woningen sturen op woonlasten. Reden dat Reggewoon in 2020 doorgaat met de succesvol gebleken VoorzieningenWijzer, een proef die vorig jaar is gestart. De VoorzieningenWijzer geeft huurders via voorlichting inzicht in rechten op toeslagen en mogelijke besparingen op verzekeringen, energie en eventuele leningen. Ook richten gemeente Hellendoorn en Reggewoon zich in het komende jaar op het preventief voorkomen van huurachterstanden door onder andere de inzet van budgetcoaches.

Verduurzaming van woningen draagt eveneens bij om woonlasten te verlagen. Door het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen dalen de energiekosten en daarmee de woonlasten.

Verduurzaming, groot onderhoud en nieuwbouw
Reggewoon streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2040. Om deze ambitie waar te maken, biedt Reggewoon zonnepanelen aan en isoleert in een tijdsbestek van vier jaar 370 woningen in de gemeente Hellendoorn met als doel lagere woonlasten. Ook voeren we in 2019 en 2020 grootschalig onderhoud uit aan appartementencomplex het Helmerink in Nijverdal. De woningen worden gasloos en voorzien van ruim 900 zonnepanelen, die jaarlijks 213.000 kwh per jaar opwekken. Verder voeren we in 2020, verspreid in de gemeente Hellendoorn, aan 37 woningen groot onderhoud uit en passen verduurzamingsmaatregelen toe. In 2020 start de nieuwbouw van 53 appartementen op de voormalige locatie van het Spoortheater. Twee woongebouwen zijn bestemd voor cliënten van JP van den Bent (16 appartementen) en de RIBW (26 appartementen). In het derde appartementengebouw komen 11 huurappartementen, geschikt voor jong en oud.

Levensloopgeschikt wonen
Bij nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten kiest Reggewoon ervoor om samen met de gemeente Hellendoorn levensloopgeschikt wonen mogelijk te maken. Op zo’n manier kunnen ook mensen met een verminderde mobiliteit of zorgvraag zo lang mogelijk thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Leefbaarheid in de wijk
Samen met bewoners streven de partijen naar veilige, leefbare en schone wijken. Het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven is daarin belangrijk. In 2020 vindt om die reden voor de derde keer de uitreiking van de Beste Buur Bokaal plaats.