14 oktober 2019

“Een helper willen zijn voor degenen die geen helper hebben”

Onlangs heeft een deel van de medewerkers een dagje meegelopen bij de crisisopvang van het Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg Overijssel in Enschede.

Jan van Dijk, Teamleider/Coach bij het Leger des Heils, maakte het samen met een aantal collega’s mogelijk dat we een beter beeld hebben gekregen hoeveel het Leger des Heils betekent voor mensen in nood. Jan van Dijk: “Onze filosofie is, dat we een helper willen zijn voor degenen die geen helper hebben.”

Tijd en aandacht
Aan de Molenstraat in Enschede biedt het Leger des Heils zo’n 26 woonplekken aan en die zitten altijd vol. Het gaat om een tijdelijke opvang van zo’n zes maanden voor mensen zonder huis, als gevolg van verslaving, scheiding, financiële problemen et cetera. Deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding en starten een traject om op zo’n manier weer terug te komen in de maatschappij. Niets doen, is er niet bij. Zo werken deelnemers door middel van dagbesteding, participatie, re-integratie en arbeidstrajecten aan hun toekomst. Dit biedt deelnemers ritme, sociale contacten en arbeidsvaardigheden. Bovendien krijgen ze de kans om over hun situatie te praten en is er aandacht en tijd voor ieder van hen afzonderlijk. 

50|50 Workcenter
De medewerkers van Reggewoon kregen de kans een kijkje te nemen bij een dagbestedingsplek van het Leger des Heils: het 50|50 Workcenter in Enschede. Een initiatief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk te bieden en hen te laten terugkeren in het arbeidsproces. Wij bezochten de houtwerkplaats en waren onder de indruk van de tiny houses en de fantastische meubelen die op dit moment worden gebouwd. Wat een talent en enthousiasme!

ReggewoonDoet
Reggewoon staat midden in de samenleving. We voelen ons verantwoordelijk en dragen graag ons steentje bij aan een leefbare samenleving. Daarom organiseren we jaarlijks ReggewoonDoet, waarbij medewerkers zich op verschillende manieren en tijdstippen inzetten voor de samenleving. Het idee is natuurlijk afkomstig van de vrijwilligersactie NLDoet, jaarlijks georganiseerd door het Oranjefonds. “Het initiatief zet noaberschap weer op de kaart. Het omzien naar elkaar is in deze tijd juist hard nodig. Bovendien is het een manier om onze doelgroepen beter te leren kennen”, aldus directeur-bestuurder John Olde Olthof. 

Oproep Leger des Heils 
Het Leger des Heils is altijd op zoek naar re-integratieplaatsen voor deelnemers. Ben je benieuwd of jouw organisatie daarvoor geschikt is? Neem dan eens contact op met het 50|50 Workcenter in Enschede, bereikbaar via het algemene nummer 088 0652085.


Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het werk van het Leger des Heils ook eens op: www.legerdesheils.nl/overijsse... of op www.facebook.com/legerdesheils... of www.twitter.com/LdHOverijssel