4 januari 2019

Enquête Dorpsraad Hellendoorn onder jongeren

De Dorpsraad Hellendoorn maakt zich grote zorgen over het nijpende tekort aan betaalbare huizen voor jongeren in het dorp.

De Dorpsraad Hellendoorn is al geruime tijd bezig om in kaart te brengen wat de (toekomstige) woonwensen van jongeren in het dorp zijn. Via een korte enquête hoopt de dorpsraad een beter beeld te krijgen van de wensen van deze groep.

Onder jongeren verstaat de dorpsraad jongeren in de leeftijd van ongeveer 16 tot 26 die nu of over een aantal jaar graag in Hellendoorn willen wonen en een relatief klein budget (verwachten te) hebben.

Het invullen van de enquête kost hooguit enkele minuten.