17 april 2019

Bewoners van nieuwbouw Karel Doormanweg in Nijverdal krijgen de sleutel

Het is zover! Op woensdagmiddag 17 april ontvangen de bewoners aan de Karel Doormanweg in Nijverdal de sleutel van hun nieuwbouwwoning.

Voor Reggewoon is het een primeur, want dit zijn de eerste 24 nieuwbouwwoningen die nul-op-de-meter zijn gemaakt. Dit betekent dat bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik de energiemeter aan het einde van het jaar op nul staat. De woningen zijn levensloopbestendig en zo ontworpen dat ze zowel voor jong als oud geschikt zijn. Ze zijn voorzien van zonnepanelen in combinatie met een warmtepomp en een ventilatiesysteem dat warmte teruggeeft in de woning. Daarnaast zijn ze niet meer aangesloten op gas.

Duurzaamheid komt ook terug in het beheer en onderhoud van de woningen door materiaalgebruik en afwerking. Reggewoon is trots op de realisatie van 24 nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter die onderdeel uitmaken van een groter plan. De woningcorporatie streeft ernaar dat al haar woningen in 2040 energieneutraal zijn.

Bewoners niet het sluitstuk van het bouwproces 
Het ontwerp is door aannemer Dura Vermeer en Reggewoon uitgewerkt samen met de gemeente Hellendoorn en een afvaardiging van de bewoners. Hierin stond het samenspel tussen energie, inpassing in de wijk en een gezonde, comfortabele toekomstbestendige leefomgeving centraal. De toekomstige bewoners waren hierin geen sluitstuk in het bouwproces, maar juist het vertrekpunt. Het resultaat: een ruim, groen en ontspannen Twents laantje voorzien van karakter.