1 februari 2018

Inwoners gemeente Hellendoorn zijn tevreden over leefomgeving

De gemeente Hellendoorn krijgt een 8 van haar inwoners als het gaat om de waardering van de directe leefomgeving. Dat blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat woningcorporatie Reggewoon en de gemeente Hellendoorn – voor de vierde keer – hebben laten uitvoeren. Bij het voorlaatste onderzoek in 2013 scoorde Hellendoorn een 7,8.

Met een 7,5 krijgt De Blokken van haar bewoners het minst hoge cijfer voor de leefbaarheid. Maar de waardering vertoont nog steeds een stijgende lijn. In 2013 waardeerden de inwoners hun wijk met een 7,4, na een 7.1 in 2007. De ingrijpende renovatie en herinrichting van een paar jaar geleden lijkt dus vruchten af te werpen want de paar procentpunten hoger dan in vorige onderzoeken zien we over de hele linie van het onderzoek in deze buurt.

Positieve ontwikkelingen
Ten opzichte van 2013 blijkt dat de meeste buurten een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt als het gaat om de leefbaarheid. Vooral De Blenke en Daarle Dorp krijgen van hun bewoners een hoger totaaloordeel voor hun buurt dan tijdens de voorgaande meting. Hetzelfde geldt voor Hulsen Dorp, Nijverdal West en Noetsele.

Aandachtspunten: verkeer en vervuiling
Aandachtspunten zijn er ook. Zo spreken bewoners zich minder positief uit over verkeersdrukte en het rij- en parkeergedrag. Ook heeft een klein deel van de bewoners, meer dan twee jaar geleden, last van vervuiling, waaronder zwerfvuil, stank en hondenpoep.

Waarom dit onderzoek?
Gemeente en woningcorporatie laten periodiek een leefbaarheidsonderzoek uitvoeren om de vinger aan de pols te houden. De twee organisaties zijn beiden, ondersteund door onder andere Stichting De Welle, actief in allerlei participatieprojecten, waaronder ‘Buurt aan Zet’. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig over representatieve en bruikbare informatie te beschikken over de verschillende wijken. Benieuwd naar de volledige resultaten? De volledige resultaten vindt u hier.

Wat gaan we ermee doen?
De komende tijd worden de uitkomsten van het onderzoek besproken met de verschillende actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van dorpen en wijken. Dit om te toetsen of de resultaten uit het onderzoek ook corresponderen met hun praktijkervaringen. En om daar waar nodig gezamenlijke concrete acties te ondernemen om de leefbaarheid nog verder te verbeteren. De inbreng van bewoners is bij die verbeteringen en veranderingen cruciaal. Over vier jaar zal dan weer een leefbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. Daarbij onderzoeken we dan de leefbaarheid in het algemeen maar focussen we ook op het resultaat van die verbeteracties.