12 april 2018

Groeten uit...

Overal in Nederland zijn de woningmarkt en de bewoners anders. In de rubriek 'Groeten uit...' zoomt Aedes magazine 6 keer per jaar in op één regio. Hoe is de situatie? En welke rol speelt de woningcorporatie? Ditmaal: Hellendoorn.

Directeur-bestuurder John Olde Olthof vertelt over actuele thema's, zoals woonruimte voor jongeren, levensloopgeschikte woningen en verduurzaming. Benieuwd? Klik dan hier voor het artikel.