27 december 2018

Gemeente Hellendoorn, Huurdersplatform Hellendoorn en Reggewoon maken zich sterk voor betaalbare en goede huisvesting

Reggewoon heeft in samenspraak met de gemeente Hellendoorn en het Huurdersplatform Hellendoorn de prestatieafspraken voor 2019 vastgesteld. Door deze afspraken legt Reggewoon vast wat zij wil betekenen voor huishoudens die zijn aangewezen op de woningcorporatie. Belangrijke thema’s hierin zijn ‘beschikbaarheid en betaalbaarheid’, ‘kwaliteit en duurzaamheid van woningen’ en de ‘leefbaarheid in wijken’.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Reggewoon wil minimaal 75 procent van haar woningbezit beschikbaar houden voor huishoudens met een laag inkomen. De samenwerkende partijen gaan meer inzetten op het voorkomen van achterstanden. Gemeente Hellendoorn en Reggewoon zijn om die reden gestart met een proef met de VoorzieningenWijzer. Een organisatie die huurders inzicht geeft in rechten op toeslagen en mogelijke besparingen op verzekeringen, energie en minima regelingen. In 2019 bekijken de gezamenlijke partijen of ze hieraan een vervolg kunnen geven.

Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen
Reggewoon streeft naar een energieneutrale woningvooraad in 2040. In 2019 starten we met het verduurzamen van acht woningen aan de Schubertstraat in Nijverdal. Ook vindt volgend voorjaar de oplevering plaats van 24 nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter aan de Karel Doormanweg in Nijverdal. Verder gaan we grootschalig onderhoud uitvoeren aan appartementencomplex het Helmerink in Nijverdal. De woonlasten van de appartementen houden we betaalbaar. 

In 2018 is de woningcorporatie gestart met het aanbieden van zonnepanelen. Het streven is om in 2019 in de gemeenten Hellendoorn en Wierden op 400 woningen zonnepanelen aan te brengen. In totaal gaan we in de komende vier jaar in beide gemeenten bij een kleine 500 woningen isolatiemaatregelen toepassen. Deze investeringsmaatregelen worden niet doorberekend aan zittende huurders. Dit komt de betaalbaarheid ten goede.

Bij nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten kiest Reggewoon ervoor om samen met de gemeente Hellendoorn levensloopgeschikt wonen mogelijk te maken. Op zo’n manier kunnen mensen met zorg zo lang mogelijk thuis blijven wonen in een vertrouwde omgeving.

Leefbaarheid in de wijk
Samen met bewoners streven de partijen naar een veilige, leefbare en schone wijken. Het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven is daarin belangrijk. In 2019 krijgt om die reden de samenwerking Buurt aan Zet een vervolg en vindt voor de tweede keer de uitreiking van de Beste Buur Bokaal plaats.