27 november 2018

Film 'An Inconvenient Truth' maakt ons bewust van klimaatprobleem

Reggewoon zet zich in voor een duurzame wereld. Om die reden keken we gisteren samen met onze relaties, huurdersorganisaties en bewonerscommissies naar de documentairefilm ‘An Inconvenient Truth’.

In deze film ontrafelt voormalig vice-president Al Gore op een bevlogen manier de mythen en misvattingen over de opwarming van de aarde. De film laat ook zien wat wij hieraan kunnen doen.

Na afloop gingen we in gesprek met enkele bezoekers. Hieronder enkele citaten:

‘Wat een indrukwekkende film die het klimaatprobleem van alle kanten belicht.’

‘Ik wil bij wijze van spreken morgen zonnepanelen. Eerder dacht ik goed voor mijn portemonnee. Nu heeft het voor mij zeker ook een andere, veel belangrijke, reden. We hebben kleinkinderen en we willen ons graag inzetten voor de volgende generatie.'

‘Het is goed om met de neus op de feiten te worden gedrukt.’

‘Indrukwekkend! Al is de helft er van waar, dan is het nog verontrustend.’

‘Als met deze film nog geen bewustwording voor het klimaatprobleem is gecreëerd? De film geeft veel informatie maar het is overtuigend dat we een groot probleem hebben. Het eind is hoopvol. We kunnen samen aan een oplossing werken.’

De film maakt ons, als Reggewoon, opnieuw bewust van het klimaatprobleem. Ons uitgangspunt is dan ook: samen verder! Reggewoon legt de focus op de kwaliteit van het wonen. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Niet vanwege convenanten of een akkoord. Integendeel, we zijn vanuit onze tenen gemotiveerd om een bijdrage te leveren voor de toekomst van een leefbare wereld.