18 juli 2017

Website van woningcorporatie Reggewoon live

Vanaf vandaag gaat de website www.reggewoon.nl live. Een aantrekkelijke website die veel gebruikersgemak biedt aan onze klanten.

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven op de website. Bovendien kunnen ze snel en gemakkelijk online reageren op het actuele woningaanbod. Het ontwerp van de website sluit aan bij de nieuwe huisstijl en is ook goed leesbaar op een tablet of smartphone. 

Persoonlijk contact met onze huurders vinden wij belangrijk. Reggewoon realiseert zich echter ook dat steeds meer klanten online communiceren. In september wordt om die reden de website nog uitgebreid met MijnReggewoon, een 24/7 loket waar huurders een groot aantal zaken online kunnen regelen. Voor klanten die niet digitaal contact kunnen of willen opnemen met Reggewoon, blijft de telefoon of balie als persoonlijk communicatiemiddel bestaan. Zo willen we zo goed mogelijk inspelen op de behoeften van onze klant.