29 september 2017

Professionals denken mee over het ondernemingsplan van Reggewoon

In het kader van ons nieuw te ontwikkelen ondernemingsplan heeft Reggewoon een drietal dialoogsessies georganiseerd met externen.

In gesprek met professionals en een huurdersvertegenwoordiging spraken we over de volgende drie thema's: 

  • Identiteit: wie zijn we en waar staan we voor? 
  • Toekomst: hoe gaan we om met samenwerking en wat zijn onze ambities op het gebied duurzaamheid en toekomstbestendigheid?
  • Onze klant: wie is onze klant én hoe kunnen we het verschil maken?

Gisteren vond de laatste dialoogsessie in een reeks van drie plaats. Het is nu tijd om de balans op te maken en onze koers te bepalen. Nu al kunnen we zeggen dat de sessies een grote bijdrage leveren om invulling te kunnen gaan geven aan het ondernemingsplan. Langs deze weg bedanken we alle deelnemers voor hun bijdrage!

In december verwachten we ons ondernemingsplan met daarin onze ambities en doelen te kunnen delen met belangstellenden.