6 oktober 2017

Ouderenbonden vragen om de mening van ouderen

Op woensdag 4 oktober hebben de gezamenlijke Hellendoornse ouderenbonden, tijdens een bijeenkomst, hun achterban gevraagd wat ze nu echt belangrijk vinden.

Het ultieme doel van de bijeenkomst 'het boven tafel krijgen van de mening van de ouderen'. We moeten leren kijken door de bril van de senioren.

Tijdens de bijeenkomst kwamen enkele punten naar voren die ouderen echt belangrijk vinden. Een opsomming:

  • De inwoners moeten zich eigenlijk al op middelbare leeftijd voorbereiden op het feit dat de huidige maatschappij in snel tempo verandert. 
  • De inwoners moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en op tijd allerlei zaken regelen. Hand ophouden en blijven afwachten op hulp van buitenaf is niet meer van deze tijd.
  • Lang niet iedereen kan mee met de digitalisering van de samenleving. Er moet meer aandacht voor deze groep komen. 
  • Wijk en buurtteams hebben (eigenlijk iedereen) verantwoordelijkheid om eenzame 'buren' op te sporen.
  • De koopkracht van senioren is beperkt, het vermogen zit meestal vast.
  • Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar waar nodig moet de gemeente bijspringen. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn belangrijk, levensloopbestendig bouwen een must.

Een positief punt tijdens de bijeenkomst is dat ouderen zich relatief veilig voelen in de gemeente.

Elco van Staveren van Denkschets vatte de uitkomsten van de brainstormsessie in onderstaande afbeelding samen.