Laatst gewijzigd op 14 juli 2020

Nieuwbouw Kruissteenweg en 1e Esweg klaar voor de toekomst

Op 13 juli 2020 heeft Reggewoon samen met Dura Vermeer Hengelo de nieuwbouwplannen gedeeld met bewoners en omwonenden van de Kruissteenweg en 1e Esweg in Wierden. Door middel van verschillende sfeerbeelden en plattegronden kregen bewoners een beeld hoe de verschillende woningen er straks uit gaan zien.

Op deze locatie komen 56 sociale huurwoningen, onderverdeeld in drie woningtypen: eengezinswoningen, levensloopgeschikte woningen en appartementen (twee bouwlagen). In de uitwerking van de nieuwbouwplannen streven we naar diversiteit. Daarom kiezen we onder meer voor gevarieerde woningtypen. De woningen zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Ook zijn de woningen betaalbaar en zeer energiezuinig (CO2-neutraal) en daarmee klaar voor de toekomst.

De nieuwbouw vindt in drie fasen plaats. Dura Vermeer Bouw realiseert de nieuwbouw. Het ontwerp is van MAS architectuur. In 2021 wordt gestart met de sloop van de woningen aan de 1e Esweg. Op deze plek komen zes levensloopgeschikte woningen en vier eengezinswoningen terug.Fase 1: 1e Esweg

Plattegronden Fase 1: Eengezinswoningen en levensloopgeschikte woningen.

Tweede en derde fase
De tweede en derde fase beginnen respectievelijk in 2022 en 2023. De planning is mede afhankelijk van de verschillende procedures die doorlopen moeten worden met de gemeente Wierden. In de tweede fase maken de huurwoningen gelegen aan de Kruissteenweg, tussen de 1e Esweg en de Jacobsonstraat, plaats voor tien levensloopgeschikte woningen, acht eengezinswoningen en een aangepaste woning. Deze laatste woning is bestemd voor een gezin dat mantelzorg verleent aan een thuiswonend familielid.Fase 2: Kruissteenweg

In de derde en laatste fase wordt op de hoek Jacobsonstraat/Kruissteenweg een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd met in totaal tien appartementen (twee bouwlagen). Daarnaast komen aan dit deel van de Kruissteenweg nog eens tien eengezinswoningen en zeven levensloopgeschikte woningen. Naar verwachting is het project begin 2024 klaar.

Plattegronden fase 2 en 3: appartementen Jacobsonstraat, appartementen Kruissteenweg, Eengezinswoningen en levensloopgeschikte woningen.

Woonwensen bewoners zijn meegenomen
Reggewoon heeft in de afgelopen periode met iedere huurder persoonlijk gesproken over de plannen en de woonwensen. Bewoners die naar de nieuwbouw willen terugkeren hebben voorrang en worden zoveel mogelijk tijdelijk uitverhuisd binnen het plangebied. Het gefaseerd bouwen maakt het in sommige gevallen mogelijk dat bewoners die wonen in een nog te slopen woning direct kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. De woningen die uiteindelijk overblijven worden te zijner tijd aangeboden via het reguliere woningaanbod op onze website.

Reggewoon heeft vijf woningen in het plangebied aangekocht. Door deze aankopen is het mogelijk om het huidige plan te kunnen realiseren.