Laatst gewijzigd op 29 januari 2018

Vervangende nieuwbouw Kruissteenweg en Eerste Esweg in Wierden

De staat van de huurwoningen aan de Kruissteenweg en de Eerste Esweg in Wierden zijn dusdanig dat ze plaats moeten maken voor nieuwbouwwoningen.

Woningcorporatie Reggewoon heeft na uitgebreid onderzoek moeten besluiten dat de staat van de huurwoningen aan de Kruissteenweg en de Eerste Esweg in Wierden dusdanig zijn dat ze plaats moeten maken voor vervangende nieuwbouw.

Nieuwbouw in samenspraak met huurders
Over de exacte nieuwbouwplannen is nog niets bekend. Dat wil Reggewoon graag doen in samenspraak met de huidige huurders. Er zijn wel uitgangspunten voor de nieuwbouw bepaald: de nieuwbouwwoningen zijn geschikt voor jong en oud, betaalbaar en zeer energiezuinig. Ook komt er een mix van verschillende woningtypen.

Globale planning
De nieuwbouw vindt over meerdere jaren plaats, naar verwachting in de periode 2020 – 2026. Omdat het een grootschalig project is, zal dat in verschillende fasen zijn.