Laatst gewijzigd op 10 november 2017

Tweede fase Klomphof

De 38 appartementen die op deze locatie stonden, zijn inmiddels gesloopt. Voor verdere planontwikkeling wordt de Woonvisie van de gemeente Wierden afgewacht. De Woonvisie is voor de gemeente een kompas. Het legt onder andere de basis voor het activiteitenoverzicht van Reggewoon en daarmee de invulling van dit deel van de Klomphof.

De 38 appartementen die op deze locatie stonden, zijn gesloopt. Voor verdere planontwikkeling wordt de Woonvisie van de gemeente Wierden afgewacht. De Woonvisie is voor de gemeente een kompas. Het legt onder andere de basis voor het activiteitenoverzicht van Reggewoon en daarmee de invulling van dit deel van de Klomphof.