Nieuwbouwproject

Naar overzicht

Project in uitvoering: Nieuwbouw locatie De Klomphof

Wierden

Aantal woningen: 42

Over dit project

 

Een deel van het terrein De Klomphof in Wierden ligt al langere tijd braak. Samen met de gemeente Wierden hebben we onderzocht wat een goede invulling voor dit gebied is.

Plannen voor nieuwbouw

Op het grasveld, tussen de bestaande appartementen en het recent door Reggewoon gerealiseerde Markant, willen we twee kleinschalige appartementengebouwen en een aantal levensloopgeschikte woningen realiseren.  Het gaat om sociale huurwoningen. Daarnaast wil de gemeente het openbare gebied opnieuw inrichten. Om deze plannen te realiseren, wordt de boerderij Erve Kielweg gesloopt. Deze boerderij is eigendom van Reggewoon en tijdelijk in gebruik door meerdere kunstenaars. Zij gaan de boerderij eind dit jaar verlaten.

Groot onderhoud en verduurzaming

Op De Klomphof staan ook twee appartementengebouwen met in totaal 28 appartementen. Deze zijn van Reggewoon en hier gaan we groot onderhoudswerkzaamheden en verduurzamingswerkzaamheden uitvoeren.

Planning

Om alle plannen uit te voeren, is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het aangepaste bestemmingsplan wordt voor de zomer ter inzage gelegd. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden in 2022 starten en doorlopen tot in 2023. Ondertussen werken we samen met de gemeente de plannen voor De Klomphof verder uit. Een afvaardiging van huurders uit de twee appartementengebouwen wordt gevraagd mee te denken over de keuze van een aannemer die de onderhoudswerkzaamheden en de nieuwbouw gaat uitvoeren. Dit najaar hopen we de eerste tekeningen/impressies te laten zien.

 


Algemeen

  • Plaats Wierden

Kenmerken

  • Aantal woningen 42

Planning

  • Start bouw 2022
  • Datum van oplevering 2023
  • Locatie op kaart