Nieuwbouwproject

Naar overzicht

Project in uitvoering: Nieuwbouw Kruissteenweg en 1e Esweg Wierden

Wierden

Aantal woningen: 56

Over dit project

De bouw van fase 1 aan de 1e Esweg in Wierden is in volle gang. In totaal worden er aan de 1e Esweg en aan de Kruissteenweg 56 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 


Deze woningen bestaan uit drie verschillende woningtypen, namelijk eengezinswoningen, levensloopgeschikte woningen en appartementen (twee bouwlagen). De woningen zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Ook zijn de woningen betaalbaar en zeer energiezuinig (CO2-neutraal) en daarmee klaar voor de toekomst.

Dura Vermeer realiseert de nieuwbouw en het ontwerp is van MAS architectuur.
 

Eerste fase

De nieuwbouw vindt in drie fasen plaats.  In 2021 zijn de woningen aan de 1e Esweg gesloopt. Op deze plek komen zes levensloopgeschikte woningen en vier eengezinswoningen terug.
De bouw is in in volle gang.  Hier krijgt u een indruk van de recente ontwikkelingen op de bouw.
 


Aanzicht fase 1

Tweede en derde fase

De tweede en derde fase beginnen respectievelijk in 2022 en 2023. In de tweede fase maken de huurwoningen gelegen aan de Kruissteenweg, tussen de 1e Esweg en de Jacobsonstraat, plaats voor tien levensloopgeschikte woningen, acht eengezinswoningen en een aangepaste woning. Deze laatste woning is bestemd voor een gezin dat mantelzorg verleent aan een thuiswonend familielid.

In de derde en laatste fase wordt op de hoek Jacobsonstraat/Kruissteenweg een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd met in totaal tien appartementen (twee bouwlagen). Daarnaast komen aan dit deel van de Kruissteenweg nog eens tien eengezinswoningen en zeven levensloopgeschikte woningen. Naar verwachting is het project begin 2024 klaar.


Aanzicht fase 2

 


Aanzicht fase 3

Woonwensen bewoners zijn meegenomen

Reggewoon heeft in de afgelopen periode met iedere huurder persoonlijk gesproken over de plannen en de woonwensen. Bewoners die naar de nieuwbouw willen terugkeren hebben voorrang en worden zoveel mogelijk tijdelijk uitverhuisd binnen het plangebied. Het gefaseerd bouwen maakt het in sommige gevallen mogelijk dat bewoners die wonen in een nog te slopen woning direct kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. De woningen die uiteindelijk overblijven worden te zijner tijd aangeboden via het reguliere woningaanbod op onze website.
 

Plattegronden

Klik hier voor een overzicht van de plattegronden van de verschillende type woningen die er worden gebouwd.

 

 


Algemeen

  • Plaats Wierden

Kenmerken

  • Aantal woningen 56

Partijen

  • Aannemer Dura Vermeer Hengelo
  • Architect MAS Architectuur
  • Locatie op kaart