Bestuur en Raad van Commissarissen

Directeur-bestuurder

Per 1 april 2017 is John Olde Olthof benoemd als directeur-bestuurder van Reggewoon. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Wat er van de directeur-bestuurder verwacht wordt, staat in het Bestuursreglement Reggewoon.