TalentHerkend

Wij willen huurders meer kansen geven om actief deel te nemen in de maatschappij. Daarom zijn de gemeente Hellendoorn, het ROC van Twente en Reggewoon in 2015 een samenwerking aangegaan. Deze drie organisaties bieden huurders zonder diploma een opleiding aan.

Praktijkgericht: de Entreeopleiding 

De Entreeopleiding op niveau 1 is geschikt voor iedereen zonder (v)mbo-diploma. Vaak hebben deelnemers nog geen duidelijk loopbaanperspectief en is er een afstand tot de arbeidsmarkt. Om die reden ligt bij deze opleiding de focus op vakkennis, vaardigheden en beroepshouding. Alles wat nodig is om daarna succesvol op een werkplek te kunnen functioneren. De Entreeopleiding is praktijkgericht en bestaat uit minimaal 6 uur per week groepsgewijs les met daarnaast stage of (vrijwilligers)werk van minimaal 16 uur per week. Na afronding van de opleiding met goed resultaat ontvangen de deelnemers een mbo-diploma op niveau 1. Het diploma geeft vrijstelling voor het inburgeringsexamen, als dat van toepassing is.

Voor wie? 

De opleiding is voor huurders van Reggewoon die ook cliënt zijn van de gemeente Hellendoorn. De Entreeopleiding op niveau 1 is geschikt voor iedereen zonder (v)mbo-diploma.

Waar? 

De opleiding wordt gehouden in het kantoor van Reggewoon, locatie Nijverdal.