Prestatieafspraken

Reggewoon heeft samen met de gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken vastgesteld.

In de prestatieafspraken leggen de drie partijen vast wat zij willen betekenen voor huishoudens die zijn aangewezen op de woningcorporatie.

Hieronder staan de prestatieafspraken die we hebben afgesloten voor 2020.

Prestatieafspraken gemeente Hellendoorn
Prestatieafspraken gemeente Wierden