Samenwerking

Samenwerking maakt sterk! Zo zijn we aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Aedes. Op lokaal niveau zitten we regelmatig om tafel met de gemeente, zorg- en welzijnsinstelingen.

We werken nauw samen met onze huurders. Nauwe samenwerking is er ook met diverse bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Deze bedrijven werken volgens de Algemene voorwaarden onderhoudswerkzaamheden.

Verder werkt Reggewoon samen met 15 Twentse woningcorporaties in vereniging WoON Twente