Jaarverslagen

Jaarlijks maken wij een jaarverslag waarin wij terugblikken op de doelstellingen van het afgelopen jaar.

Maar dit is niet het enige wat u in dit verslag vindt. Door ons jaarverslag krijgt u ook een goed overzicht van onze activiteiten. In 2016 was Reggewoon nog niet gefuseerd. Om die reden kunt u de jaarverslagen van Stichting Wonen Wierden Enter en Woningstichting Hellendoorn hieronder downloaden. Eveneens kunt u hieronder de controleverklaring van de onafhankelijke accountant inzien.