Het jaar 2017: samen verder

Graag blikken we terug op het jaar 2017, het eerste volle kalenderjaar van de gefuseerde organisatie Reggewoon.

In het verslagjaar hebben we onze koers bepaald, samen met onze huurdersvertegenwoordiging, belanghebbenden en natuurlijk onze eigen medewerkers. 

We steken energie in duurzame woningen. Dat is goed nieuws voor het milieu, maar ook voor onze huurders. Want investeringen die onze woningen duurzamer maken, de energielasten verminderen en het wooncomfort verhogen berekenen we niet door. Door een intensieve voorbereiding konden we in 2018 starten met de bouw van 24 nul-op-de-meter-woningen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de terugkerende bewoners. Zij hebben een doorslaggevende stem gehad in de keuze voor het ontwerp. Dat typeert onze werkwijze. We blijven graag dichtbij! 

Benieuwd naar onze resultaten en onze uitdagingen? ‘In het jaar 2017 in beeld’ geven wij u daarop een antwoord.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting.

John Olde Olthof, directeur-bestuurder Reggewoon