Het jaar 2016 in beeld

“In 2016 besloten Stichting Wonen Wierden Enter en Woningstichting Hellendoorn samen verder te gaan als Reggewoon. Een nieuwe naam, een vertrouwd gezicht! De fusie zorgt ervoor dat we dichtbij onze huurders blijven. Hoewel vorig jaar veel aandacht is uitgegaan naar de fusie, timmerden we behoorlijk aan de weg. Zo realiseerden we gezamenlijk maar liefst 122 levensloopbestendige woningen, gingen we in de realisatie nog een stap verder met het besparen van energie én bleef betaalbaar wonen centraal staan. Alles voor onze (toekomstige) klant, daar maken we ons graag sterk voor!”

John Olde Olthof, directeur-bestuurder Reggewoon