Organisatie

Reggewoon is een actieve woningcorporatie. Het biedt onderdak aan inwoners in Nijverdal, Hellendoorn, Haarle, Daarle, Daarlerveen, Wierden, Hoge Hexel en Enter.

Het team van Reggewoon bestaat uit vijftig betrokken medewerkers, werkzaam vanuit Wierden en Nijverdal. Samen werken wij aan goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een kleine portemonnee. 

Onze Raad van Commissarissen ziet toe op ons beleid van onze directeur-bestuurder en functioneert als klankbordgroep.