Wonen, zorg en welzijn op locatie H. Sebastianus in Haarle

Publicatiedatum: 28-05-2021

Samen met inwoners van Haarle, Parochie Heilig Kruis, ZorgAccent en de gemeente Hellendoorn wil woningcorporatie Reggewoon de H.Sebastianus kerk en de grond eromheen een nieuwe invulling geven. De eerste schetsplannen liggen er, maar definitieve besluiten en bestemmingsplanwijziging zijn nodig om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.

Principe-overeenkomst
Voor de aankoop van het kerkgebouw hebben Parochie Heilig Kruis en Reggewoon een principe-overeenstemming bereikt. Naast de aankoop van het kerkgebouw wil Reggewoon ook een gedeelte van de parochiegrond kopen, waaronder het voormalige Cultura terrein.

Wonen, zorg en welzijn
Het kerkgebouw wil de corporatie een woon-zorgfunctie en een sociale functie geven. De woonfunctie bestaat uit appartementen en zorgappartementen waar 24-uurszorg geleverd wordt. De sociale functie bestaat uit een ontmoetingsruimte waarmee het voor parochianen en anderen mogelijk blijft om elkaar te (blijven) ontmoeten. Het behouden van deze sociale functie sluit naadloos aan bij de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente Hellendoorn, de huurdersorganisatie Hellendoorn (HPF) en Reggewoon. Naast de nieuwe bestemming voor het kerkgebouw onderzoekt Reggewoon de mogelijkheid om een aantal appartementen voor jongeren/starters en levensloopgeschikte woningen te realiseren op het Cultura terrein.

Samen
Om een dorp als Haarle leefbaar te houden, is er meer nodig dan het bouwen van woningen. Behoud van karakteristieke gebouwen met ruimte om elkaar te blijven ontmoeten en het realiseren van zorgwoningen dragen bij aan het welzijn van alle inwoners. Daar zetten wij ons samen voor in.”, aldus John Olde Olthof directeur-bestuurder van Reggewoon. Met dit plan kunnen ouderen en mensen die zorg nodig hebben langer in Haarle blijven wonen en krijgen jongeren/starters en doorstromers meer kansen op de woningmarkt. Het behoud van het  kerkgebouw en de verdere ontwikkeling van het plangebied dragen bij aan de duurzaamheidsambitie van de corporatie; circulair en CO2-neutraal bouwen.

"Het bestuur van de parochie Heilig Kruis is verheugd dat de St. Sebastianuskerk in Haarle als gebouw behouden blijft en we hebben er het volste vertrouwen in dat Reggewoon een passende herbestemming zal geven aan het kerkgebouw. Natuurlijk doet het pijn dat we als parochie om diverse redenen, zoals minder kerkgangers, een kleiner wordend pastoraal team en minder financiën, afscheid moeten nemen van de kerk. Wel zijn we blij dat er een ruimte blijft voor samenkomsten en gebed. Zo werken we aan de toekomst van de parochie H. Kruis in het algemeen en aan de geloofsgemeenschap Haarle in het bijzonder.”, aldus het bestuur van de parochie.

Vervolg
De eerste plannen, uitgewerkt door IAA architecten, zijn met de betrokken partijen besproken. Uit deze gesprekken zijn, naast overwegend positieve reacties, ook een aantal aandachtspunten gekomen die IAA verwerkt tot een ontwerp. De haalbaarheid van het plan onderzoekt Reggewoon verder. Een definitief plan gaat vervolgens langs de betrokken partijen en wordt uiteindelijk ter goedkeuring voorgelegd aan verschillende toezichthouders. Alleen na een bestemmingsplanwijziging en met goedkeuring van toezichthouders kan de corporatie de plannen daadwerkelijk uitvoeren. Eind dit jaar verwacht de corporatie hier meer duidelijkheid over te geven.

 

Deel deze pagina