Welkom Over ons Nieuws Laatste nieuws Waarom verhogen wij de huur?

Waarom verhogen wij de huur?

Leestijd: 2 min

 

Reggewoon wil de huren betaalbaar houden voor haar bewoners, maar we hebben tegelijkertijd geld nodig om woningen te onderhouden, te verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. Wij moeten voortdurend deze doelen tegen elkaar afwegen. Daarbij willen we er zijn voor huurders die hun huur niet meer kunnen betalen. Wij vragen hen om snel contact op te nemen. Samen kijken we naar een goede oplossing!

Corporaties maken geen winst, al hun geld wordt besteed aan hun maatschappelijke doelstelling. De huren van bewoners zijn echter verreweg de belangrijkste inkomstenbron van corporaties. Dit betekent dat een lagere of geen huurverhoging ten koste zou gaan van onze andere taken en doelen. Reggewoon zou dan minder nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen of minder huizen kunnen verduurzamen, terwijl daar op het moment zoveel behoefte aan is. Daar komt bij dat ook woningcorporaties op het moment worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen, met name in de nieuwbouw. Vorig jaar stegen de huren van Reggewoon overigens niet vanwege corona.

 

Met hoeveel mag Reggewoon in 2022 de huren verhogen?

De overheid beslist elk jaar met welk percentage wij de huur maximaal mogen verhogen. Dit jaar heeft de minister besloten dat de huurverhoging maximaal 2,3% mag zijn. Daarnaast mogen wij niet werken met een huursombenadering. Dit betekent dat wij onze huren niet kunnen verhogen op de manier waarop wij dat met de huurdersverenigingen hebben afgesproken.   

 

Met hoeveel gaat Reggewoon in 2022 de huren verhogen?

Alle huurders hebben vóór 1 mei 2022 een brief thuis ontvangen met een voorstel tot huurverhoging. De huurverhoging is 2,3%. Voor een aantal huurder kan dit minder zijn dan 2,3%. Dit komt, omdat wij van onze sociale huurwoningen niet willen dat de huurprijs boven de maximale huurgrens voor sociale huurwoningen uitkomt.