Streep door nieuwbouwplan Wilhelminastraat Wierden

Publicatiedatum: 08-11-2022

Het nieuwbouwplan van de locatie met 24 verpleeghuisplekken voor cliënten van Carintreggeland in Wierden gaat niet door. Vandaag en morgen krijgen alle omwonenden een gezamenlijke brief van ons en Carintreggeland.

Door de nieuwe plannen van de Minister van Langdurige Zorg en Sport wordt er landelijk een streep gehaald door de uitbreiding van verpleeghuisplekken. In het landelijke programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) staat dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden. Het uitgangspunt daarbij is om zo lang mogelijk thuis te wonen ondersteund met verpleegzorg tenzij dat niet meer kan. Door dit nieuwe beleid is het helaas voor Carintreggeland niet haalbaar om deze verpleeghuisplekken in de voorgenomen vorm te creëren.

“Het zorgsysteem is in verandering. Uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden is niet meer mogelijk. Gezamenlijk met Gemeente Wierden en CarintReggeland wilden we deze toevoeging aan het zorgaanbod realiseren. We worden ingehaald door de wijzigingen. Een domper voor de samenwerkingspartners maar zeker ook voor mensen die gebruik konden maken van deze voorziening. We blijven in gesprek en gaan op zoek naar passende alternatieven.” John Olde Olthof, directeur-bestuurder

Reggewoon is eigenaar van de grond en gaat zich buigen over alternatieven op deze locatie. U wordt hierover geïnformeerd als hier meer duidelijkheid over is.

 

Deel deze pagina