Samen werken aan wonen, ook in 2021 in Wierden

Publicatiedatum: 07-12-2020

De Stichting Huurdersorganisatie Wierden-Enter, gemeente Wierden en Reggewoon ondertekenden op woensdag 2 december de prestatieafspraken voor het jaar 2021. In de prestatieafspraken staat omschreven wat de partijen samen dat jaar doen op het gebied van wonen.

Waardevolle bijdrage
Grote dank en waardering gaan uit naar de leden van de SHWE. Zij toonden flexibiliteit en daadkracht om in deze coronatijd digitaal in gesprek te gaan over de te maken afspraken. Deze werkwijze was voor iedereen nieuw, maar het is gelukt om samen tot mooie afspraken te komen. De huurdersvertegenwoordiging is voor ons een belangrijke gesprekspartner en ook dit keer was hun bijdrage waardevol.

Aandacht
Voor 2021 ligt de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid van woningen en leefbaarheid van de woonomgeving. Bij het maken van de prestatieafspraken hebben we verder vooruitgekeken om zo goed in te spelen op de toekomstige woonbehoeften.

Betaalbare woningen voor iedereen
Wij blijven ons inzetten voor betaalbare woningen voor verschillende groepen mensen. De komende tijd willen we extra aandacht schenken aan starters op de woningmarkt en huishoudens met een middeninkomen.

Samen met organisaties die actief zijn in het sociaal domein organiseren we in 2021 een themabijeenkomst over de huisvesting van mensen met ondersteuningsbehoeften. We zien dat het aantal bedden in de zorg afneemt en mensen vaker en sneller zelfstandig (gaan/blijven) wonen. Om ook deze mensen prettig en goed te laten wonen is aandacht nodig. Wat bieden organisaties en hoe werken we hierin als corporatie samen met anderen. In 2021 gaan we hierover in gesprek.

Bekijk hier de prestatieafspraken 2021.​​​​​​​

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden