Jaren wachten op een huurwoning? 

Publicatiedatum: 26-04-2021

De NOS deed onderzoek naar de gemiddelde wachttijden voor het vinden van een sociale huurwoning. Landelijk moet iemand gemiddeld meer dan 7 jaar ingeschreven staan om een geschikte sociale huurwoning te vinden. Voor de gemeenten Hellendoorn en Wierden geldt dat de gemiddelde inschrijftijd daaronder zit. Voor Hellendoorn staan woningzoekenden gemiddeld 6 jaar en 6 maanden ingeschreven en voor Wierden 5 jaar en 2 maand. 

Zoektijd en inschrijftijd
De inschrijftijd geeft aan hoe lang iemand ingeschreven staat op het moment dat hij/zij een woning accepteert. Het zegt niet hoe lang iemand actief gezocht heeft naar een woning en gereageerd heeft op het woningaanbod. Bij Reggewoon zien we dat veel mensen zich uit voorzorg inschrijven. Door op tijd in te schrijven bouw je inschrijftijd op. En die inschrijftijd is medebepalend voor de positie op de ranglijst van reacties. Zo zien we dat jongeren zich vanaf 18 jaar direct inschrijven, maar ook dat mensen zich direct weer inschrijven na het vinden van een sociale huurwoning bij Reggewoon. Ook woningeigenaren schrijven zich preventief in. Op die manier komen ze sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning op het moment dat ze moeten of willen verhuizen. Dit betekent dat sommige mensen tientallen jaren ingeschreven staan, zonder actief te zoeken of te reageren op woningaanbod.

De praktijk
De praktijk laat zien dat het vinden van een passende woning van meer zaken afhankelijk is dan alleen de inschrijftijd. Zo zien we dat mensen met een inschrijftijd van rond één jaar ook een woning vinden. Hoe dat kan? Dit kan aan het type woning liggen, aan de huurprijs, de gezinssamenstelling, het inkomen of een combinatie daarvan. Voor populaire woningen, woningen met een lage huurprijs of specifieke plek geldt dat de inschrijftijd veel bepalender is. 

Actieve zoektijd loopt wel op
Ondanks de gemiddelde inschrijftijden van 6 en 5 jaar, zien we dat het merendeel van de woningzoekenden binnen 2 jaar actief zoeken en reageren op het woningaanbod een woning vinden. Woningzoekenden kunnen altijd contact opnemen met Reggewoon als het vinden van een passende woning te lang duurt. Samen kijken we dan bijvoorbeeld naar het zoekprofiel.

Vraag en aanbod
De druk op de woningmarkt neemt toe door diverse oorzaken. Zo speelt het aantal beschikbare woningen een rol. Doorstroming in onze woningvoorraad is dus belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de corona-crisis ervoor zorgde dat mensen minder gingen verhuizen. 

Daarnaast zien we de sterk gestegen huizenprijzen voor koopwoningen. De doorstroom van een huurwoning naar een (eerste) koopwoning is daardoor moeilijker. Dit heeft ook effect op het aanbod sociale huurwoningen. De sterk gestegen huizenprijzen zorgen er ook voor dat starters hun wooncarrière beginnen in een sociale huurwoning, terwijl zij eerder soms een koopwoning kochten. Dit zorgt voor meer vraag naar sociale huurwoningen. 

Wat doet Reggewoon?
De woningmarkt in Hellendoorn en Wierden is, ondanks alle berichtgeving, relatief ontspannen. Voor mensen die een dringende reden hebben om snel woonruimte te vinden, kennen we de urgentieregeling. Daarnaast gaan we in gesprek met woningzoekenden die zich melden. We stimuleren de doorstroming binnen de voorraad woningen die we bezitten. Dit doen we door huurders van Reggewoon voorrang te geven bij nieuwbouwwoningen die we aanbieden. In de eerste projecten waar we dit deden, heeft dit al gezorgd voor de gewenste doorstroming. Zo ruilen oudere echtparen hun (te grote) eengezinswoning in voor een appartement. De eengezinswoning komt dan weer beschikbaar voor gezinnen die een woning zoeken. In de komende jaren staan er veel nieuwbouwprojecten op stapel. Hiermee stimuleren we de nodige doorstroming. 

Tenslotte onderzoeken we of er aanpassingen gewenst zijn in ons huurbeleid. We zien namelijk dat huurprijzen in combinatie met de spelregels van de huurtoeslag leiden tot extra druk in enkele kernen, maar ook op specifieke woningtypen. 

NOS berichtgeving
Lees hier het artikel van de NOS.

Bekijk hier de interactieve website waarop per gemeente de gemiddelde inschrijftijd en meer informatie over het aanbod (sociale huur)woningen te vinden is. 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden