Niet tevreden?

Een tevreden klant is voor ons belangrijk. Daar doen we graag ons best voor. Zo investeren we in goede dienstverlening en service. Ook komen we onze afspraken na.

Vertel het ons!

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld doordat wij een afspraak niet zijn nagekomen of hoe u bent behandeld door één van onze medewerkers.

Als u niet tevreden bent, dan is het goed om contact op te nemen met de betreffende medewerker. U probeert in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Lukt dit niet? Dan kunt u uw klacht melden bij de leidinggevende van de betreffende medewerker of bij de directeur-bestuurder.

Komt u er dan samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. Een aantal woningcorporaties uit Twente, waaronder Reggewoon, is hier bij aangesloten.

Wanneer contact met de Klachtencommissie?

Als uw klacht gaat over het handelen of nalaten van Reggewoon, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie. De Klachtencommissie behandelt geen klachten over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw huis of regels die door de overheid zijn gesteld. Hiervoor kunt u bij de Huurcommissie terecht.

De Klachtencommissie neemt uw klacht pas in behandeling als u bij Reggewoon de klacht heeft besproken met de manager van de afdeling. U kunt uw klacht alleen schriftelijk melden. Op de website van Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. kunt u het klachtenformulier online invullen of downloaden en ingevuld per post opsturen. Hier leest u ook meer over de procedure.

Wanneer contact met de Huurcommissie?

De Huurcommissie behandelt zaken over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding. Ook behandelt de Huurcommissie zaken over onderhoud en woningverbetering. Hoe dat exact in zijn werk gaat, kunt u lezen op de website van de Huurcommissie.