Niet tevreden?

Contact
Voor welke zaken kunt contact opnemen met de klachtencommissie?

Als uw klacht gaat over het handelen of nalaten van Reggewoon, kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie. De Klachtencommissie behandelt geen klachten over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw huis of regels die door de overheid zijn gesteld. Hiervoor kunt u bij de Huurcommissie terecht.

De Klachtencommissie neemt uw klacht pas in behandeling als u bij Reggewoon de klacht heeft besproken met de manager van de afdeling. U kunt uw klacht alleen schriftelijk melden. Op de website van Klachtencommissie Woningcorporaties Twente e.o. kunt u het klachtenformulier online invullen of downloaden en ingevuld per post opsturen. Hier leest u ook meer over de procedure.

Voor welke zaken kunt u bij de huurcommissie terecht?

De Huurcommissie behandelt zaken over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen en de energieprestatievergoeding. Ook behandelt de Huurcommissie zaken over onderhoud en woningverbetering. Hoe dat exact in zijn werk gaat, kunt u lezen op de website van de Huurcommissie.