Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar mogen wij onze huren verhogen. Dit doen wij op 1 juli. De overheid bepaalt met welk percentage de huren omhoog mogen gaan. Verhogen wij uw huur? Dan ontvangt u vóór 1 mei van dat jaar een brief waarin de nieuwe huur vermeld wordt. In deze brief leggen wij ook uit hoe de huurverhoging is berekend. 

Waarom een jaarlijkse huurverhoging

Huur is voor Reggewoon de belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand en bouwen we goede nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen en kunnen we woningen verduurzamen. Daarnaast draagt Reggewoon bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren en betaalbaar te houden voor iedereen, zijn we genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen.