Huurverhoging 2023

Eén keer per jaar, vaak op 1 juli, worden de huren verhoogd. Dit geldt voor alle huurwoningen van woningcorporaties en ook voor andere ruimtes zoals garages en parkeerplaatsen.

Hoe berekenen we de huurverhoging?

Wij hebben met de Huurdersorganisaties afgesproken dat wij met een huursombenadering werken. Dat betekent dat wij een manier gebruiken om de huurverhoging eerlijk te verdelen. Wij kijken hierbij naar de streefhuur van de woning. De streefhuur is de huur die wij eigenlijk willen krijgen voor die woning. Betaalt u minder huur dan de streefhuur? Dan krijgt u een iets hogere huurverhoging. Betaalt u meer huur dan de streefhuur? Dan krijgt u een iets lagere huurverhoging of zelfs geen verhoging.

Met hoeveel verhogen wij de huren?

De overheid bepaalt elke jaar met hoeveel wij maximaal de huren mogen verhogen. De maximale huurverhoging van een sociale huurwoning mag in 2023 niet meer dan 3,1% zijn. De gemiddelde huurverhoging van Reggewoon is dit jaar 2,3%.

Wanneer krijgt u bericht?

Voor 1 mei 2023 sturen wij onze huurders een brief met een voorstel tot huurverhoging. De huurders die dit jaar recht hebben op een huurverlaging krijgen geen huurverhoging brief.

Bent u het niet eens met uw huurverhoging?

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging? Dan kunt u dit doen tot 1 juli 2023. Op de site van de Huurcommissie vindt u hiervoor een bezwaarschrift. Deze vult u in en levert u bij ons in. Komen wij er samen niet uit? Dan vragen wij de Huurcommissie om uw huurverhoging te beoordelen. Voor een bezwaarschrift betaalt u vooraf € 25,- aan de Huurcommissie. U krijgt dit bedrag terug als u gelijk krijgt.

Ontvangt u huurtoeslag?

Wij geven uw nieuwe huur door aan de Belastingdienst. Ontvangt de Belastingdienst de gegevens niet goed? Dan vraagt de Belastingdienst aan u of u zelf de nieuwe huurprijs door wilt geven. Tot die tijd hoeft u niets te doen.

Heeft u nog vragen?

Op de website van de rijksoverheid vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Reggewoon via 0548 63 16 16 of via [email protected]