Wijzigen woonsituatie

U gaat samenwonen

Woont u samen of gaat u samenwonen, maar bent u niet getrouwd of er is geen sprake van een geregistreerd partnerschap? Vraag dan een inwonersverklaring aan. Als u en uw partner twee jaar samenwonen, kunt u vragen of uw partner medehuurder mag worden. 

U gaat trouwen of registreert uw partner

Als u en uw partner trouwen of geregistreerd partnerschap afsluiten dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Uw partner en u hebben dan dezelfde rechten en plichten. Geef wel uw partner op als medehuurder en geef een eventuele naamswijziging door.

Uw partner is overleden

Als uw partner overlijdt dan moet u, ondanks uw verdriet, veel zaken regelen. Wij vragen u om het overlijden van uw partner aan ons door te geven. Dan passen wij dit in ons systeem aan zodat wij u geen post meer sturen op naam van uw overleden partner. Woont u in een appartement en is er ook een naamplaatje bij de brievenbussen? Wij passen deze niet automatisch aan. Dat doen wij pas op uw verzoek op het moment dat u eraan toe bent. 

U woont niet meer samen

Bent u hoofdhuurder en is er geen sprake van medehuurderschap? Geef dan door dat degene met wie u samenwoonde niet meer bij u inwoont.

Staat u samen met iemand anders op de huurovereenkomst en wilt u de woning verlaten? Dit vraagt u aan met een eenzijdige huuropzegging.

Eenzijdige huuropzegging

De opzegtermijn is één maand vanaf het moment waarop wij akkoord zijn gegaan met de eenzijdige opzegging. Deze dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen. Wij hoeven niet akkoord te gaan met een eenzijdige huuropzegging. Bijvoorbeeld als er een huurachterstand is of als de achterblijvende huurder te weinig inkomen heeft om de huur alleen te kunnen betalen (toets passend toewijzen). Ook kunnen wij u beide nog om aanvullende gegevens vragen.

U gaat scheiden of u beëindigt uw geregistreerd partnerschap

Uitspraak van de rechter over de huurrechten
Heeft u een definitieve beschikking waarin staat wie de huurrechten mag houden? Dan ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking. De opzegtermijn is één maand vanaf het moment waarop wij beschikking hebben ontvangen. Deze dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen. Verder mag er geen huurachterstand zijn en kunnen wij u nog vragen om een geldig legitimatiebewijs van uw beide.

Geen uitspraak van de rechter over de huurrechten
Heeft de rechter geen uitspraak gedaan over wie de huurrechten mag houden? Dan zegt diegene die de woning wil verlaten eenzijdig de huur op. Ook bij een eenzijde huuropzegging is er een opzegtermijn. De opzegtermijn is één maand vanaf het moment waarop wij akkoord zijn gegaan met de eenzijdige opzegging.  Deze dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen.  Wij hoeven niet akkoord te gaan met een eenzijdige huuropzegging. Bijvoorbeeld als er een huurachterstand is of als de achterblijvende huurder te weinig inkomen heeft om de huur alleen te kunnen betalen (toets passend toewijzen). Wij kunnen u beide nog om aanvullende gegevens vragen.

Lees meer
(Mede)huurder Onderhuur