Bij vertrek of overlijden van de hoofdhuurder gaat de huurovereenkomst niet automatisch over op degene die bij u inwoont. Als degene die bij u inwoont de woning wil blijven huren na vertrek of overlijden van de hoofdhuurder, dan is het verstandig om medehuurderschap aan te vragen.

U kunt hiervoor het aanvraagformulier voor medehuurderschap invullen. Uw aanvraagformulier kunt u ingevuld samen met uw inkomensgegevens inleveren aan ons kantoor.

Een volwassen kind dat nog bij zijn ouders woont, wordt niet snel medehuurder. In zo'n situatie moet u aantonen dat er sprake is van duurzaam samenwonen. Het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers, normaal gesproken, aflopend. Dit is anders als het kind wat ouder is. In sommige gevallen is er dan wel sprake van een duurzaam samenwonen. De aanvragers moeten aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Vraag in ieder geval een inwonersverklaring aan. Na twee jaar samen wonen kunt u dan het medehuurderschap aanvragen. 

Bij beëindiging van de samenwoning hebben huurder en medehuurder beiden het recht om in de woning te blijven wonen. Kunt u het onderling hierover niet eens worden? Dan bepaalt de kantonrechter wie de huurrechten krijgt.

Als de medehuurder de huurovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij/zij binnen één maand na het vertrek van de hoofdhuurder een aanvraag indienen bij Reggewoon. Wij verwachten dat beide huurders samen een aanvraag doen. 

Zolang wij niet op de hoogte zijn van het vertrek van de hoofdhuurder, blijft de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk.

Bij overlijden van de hoofdhuurder kunt u ons vragen het huurcontract op uw naam te zetten.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden