Onderhoud

Wilt u prettig blijven wonen? Dan heeft iedere woning onderhoud nodig. Niet alleen u als huurder kunt hier bij helpen, ook Reggewoon moet er voor zorgen dat uw woning goed wordt onderhouden.

Onderhoud

In de Algemene Huurvoorwaarden staat onder andere dat wij verplicht zijn uw woning te onderhouden. Van u verwachten wij dat u kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties zelf doet. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn vastgelegd in het 'Besluit kleine herstellingen'. Wordt u lid van het servicefonds? Dan vergoedt en regelt Reggewoon een groot aantal onderhoudswerkzaamheden die u als huurder normaal gesproken zelf moet doen. Meer informatie vindt u in de brochure 'Onderhoud en reparaties aan mijn woning'.

Planmatig onderhoud

Als we in een complex of een groep woningen aan de slag gaan, dan spreken we van planmatig onderhoud. Dit kan gaan om het schilderen van woningen of het plaatsen van nieuwe keukens. Sommige werkzaamheden worden eenmaal in de vijf jaar uitgevoerd, andere eens per twee jaar of jaarlijks. Dit is afhankelijk van de soort werkzaamheden. Wanneer wij werkzaamheden aan uw woning gaan uitvoeren, wordt u altijd ruim op tijd geïnformeerd.