Burenoverlast

Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn belangrijk om plezierig te wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze buren omgaan. Toch kunt u overlast hebben van één van uw buren. Dat kan het woonplezier behoorlijk bederven.

Wanneer is er sprake van overlast?

Buren kunnen overlast veroorzaken. Dit kan van alles zijn. Harde muziek, dronkenschap, geschreeuw of bijvoorbeeld overlast van huisdieren. Wanneer mensen bij elkaar in een plaats of een wijk wonen, zal er altijd een mate van overlast of irritatie zijn. We hebben allemaal andere normen en waarden. Wat de één als overlast ziet, vindt de ander heel normaal. 

Daarom hieronder een viertal vragen om de ernst van de overlast in te schatten.                                                                                 

  • Komt de overlast vaak of zelden voor?
  • Wordt door de overlast mijn eigen leven wel of niet ernstig gestoord?
  • Zijn er meer bewoners die overlast ondervinden of ben ik de enige?
  • Vind ik dat mensen zo moeten leven zoals ik leef of laat ik toe dat mensen ook anders kunnen leven?

Als u na het beantwoorden van deze vragen nog steeds tot de conclusie komt dat de overlast die u ondervindt ontoelaatbaar is, dan kunt u de volgende stappen ondernemen. 

Wat kunt u doen?

Ga met de persoon in kwestie praten. Doe dat niet op het moment dat u de overlast hebt, maar op een later tijdstip. Bijvoorbeeld de volgende dag. Probeer tot afspraken te komen. Denk daarbij niet alleen aan uw eigen wensen, maar ook aan de wensen van de ander. 

Soms is het noodzakelijk om nog eens een gesprek aan te gaan. Wees in alle gevallen altijd rustig en bedenk 'schreeuwen lijdt altijd tot meer ergernis’.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u voor hulp bij ons terecht. Vul dan het overlastformulier in. Samen met u proberen we een oplossing te zoeken voor uw klacht. Het schriftelijk melden van uw klacht is belangrijk. Op zo'n manier kunnen wij een dossier aanleggen over de overlastsituatie.

Heeft u zelf geen actie ondernomen om het probleem met uw buren op te lossen, dan administreren wij alleen maar uw klacht. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.