Veilig wonen en asbest

Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal en erg populair vanwege de sterke, duurzame en slijtvaste eigenschappen. Later werd bekend dat asbest risico's voor de gezondheid kan opleveren. Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudende materialen daarom verboden. Als asbest in goede staat verkeert, is het ongevaarlijk. Kortom, als er geen beschadigingen optreden door verwering, slijtage, hak-, breek- of zaagwerk is er niets aan de hand. In dat geval kan het asbest blijven zitten.

Wat doet Reggewoon?

Reggewoon wil u informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest in uw woning. Daarom controleert adviesbureau Nibag in 2018 de woningen in Wierden, Enter en Hoge Hexel op asbest.

Alle woningen van Reggewoon in de gemeente Hellendoorn zijn in 2016 al geïnventariseerd. Waar asbest is aangetroffen, zijn de bewoners middels een meterkastkaart geïnformeerd.

Het onderzoek in Wierden, Enter en Hoge Hexel start in maart 2018 en is in november afgerond. Niet alle woningen worden gecontroleerd op asbest. De asbestinventarisatie vindt steekproefsgewijs plaats. Dit betekent dat we van elke straat of elk complex een aantal woningen laten onderzoeken. Tijdens de inventarisatie kunnen huurders in hun woning blijven. Wel is het van belang dat de inspecteur toegang heeft tot alle ruimtes van de woning. De inspecteurs controleren de hele woning, ook eventuele bergingen en schuurtjes. Na afloop van het onderzoek worden alle huurders door Reggewoon geïnformeerd over de eventuele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de woning. Als er asbest wordt aangetroffen, ontvangt u een meterkastkaart. Daarop staat aangegeven op welke plekken in de woning asbest zit.

Moet asbest weg of niet?

Als asbest in goede staat verkeert hoeft het niet weg. Als Reggewoon in de toekomst (groot) onderhoud gaat uitvoeren in uw woning, dan houden we uiteraard rekening met de aanwezigheid van asbest. En indien nodig halen we het weg – dat noemen we saneren.

Volgens de wetgeving moet asbest dat ‘in de open lucht’ aanwezig wél worden gesaneerd. Dit moet vóór 2024 gereed zijn.
Reggewoon inventariseert vanaf 2018 bij alle huurwoningen (die gebouwd zijn vóór 1994) het asbest ‘in de buitenlucht’. Als er asbest wordt aangetroffen, gaan we het saneren. De asbestinventarisatie ‘in de buitenlucht’ gebeurt in de komende jaren per wijk. Alle bewoners in de betreffende wijk worden vooraf geïnformeerd.