Veilig wonen en asbest

Asbest was tot 1994 een veel gebruikt bouwmateriaal en erg populair vanwege de sterke, duurzame en slijtvaste eigenschappen. Later werd bekend dat asbest risico's voor de gezondheid kan opleveren. Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudende materialen daarom verboden. Als asbest in goede staat verkeert, is het ongevaarlijk. Als er geen beschadigingen optreden door verwering, slijtage, hak-, breek- of zaagwerk is er niets aan de hand. In dat geval kan het asbest blijven zitten.

Wat doet Reggewoon?

Reggewoon heeft alle woningen die gebouwd zijn voor 1994 geïnventariseerd. Dat is gebeurd door middel van een steekproef en is in 2018 afgerond. Bij woningen waar asbest is aangetroffen is een meterkastkaart naar bewoners verstuurd. Daarop staat aangegeven op welke plekken asbest zit. Huurders van vergelijkbare woningen hebben dezelfde meterkastkaart gekregen. 

Moet asbest weg of niet?

Als asbest in goede staat verkeert, hoeft het niet weg. Als Reggewoon in de toekomst (groot) onderhoud gaat uitvoeren in uw woning, dan houden we uiteraard rekening met de aanwezigheid van asbest. En indien nodig halen we het weg, dat noemen we saneren.

De overheid wil graag dat alle asbesthoudende dakbedekking in de buitenlucht gesaneerd wordt. Reggewoon inventariseert bij alle huurwoningen (die gebouwd zijn vóór 1994) het asbest ‘in de open lucht’. Als er asbest wordt aangetroffen, gaan we het saneren. Meestal gaat het dan om golfplaten. Die worden dan vervangen door golfplaten zonder asbest. 

De asbestinventarisatie ‘in de open lucht’ gebeurt in de komende jaren (tot en met 2021) per wijk. Alle bewoners in de betreffende wijk worden vooraf geïnformeerd. In 2020 worden de woningen in Hellendoorn, Hulsen-dorp, Wierden-West en Kluinveen en de Molukse wijk in Wierden geïnventariseerd. En tot slot de woningen in 2021 Daarle, Daarlerveen, Haarle, Goorens in Wierden, Enter en Hoge Hexel.