(Mede)huurder

In de huurovereenkomst staat wie de huurder van de woning is. Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of heeft uw partner de huurovereenkomst ook ondertekend? Dan is uw partner medehuurder. U heeft beiden dezelfde rechten en plichten.

Samenwonend zonder partnerschap

Woont u samen, maar u bent niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan het verstandig zijn om medehuurderschap aan te vragen. Uw partner krijgt hierdoor ook huurrechten. Het medehuurderschap wordt niet altijd verleend.

Wat betekent medehuurderschap?

De medehuurder heeft bijna evenveel rechten als de hoofdhuurder. Bent u medehuurder, dan wordt u automatisch hoofdhuurder na het overlijden van de andere huurder. 

Bij vertrek van de hoofdhuurder gaat de huurovereenkomst niet automatisch over op de medehuurder. Als de medehuurder de huurovereenkomst wil voortzetten, dan moet hij/zij binnen één maand na het vertrek van de hoofdhuurder een aanvraag indienen bij Reggewoon. Wij verwachten dat beide huurders samen een aanvraag doen. 

Zolang wij niet op de hoogte zijn van het vertrek van de hoofdhuurder, blijft de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk. Bij beëindiging van de samenwoning hebben huurder en medehuurder beiden het recht om in de woning te blijven wonen. Kunt u het onderling hierover niet eens worden? Dan bepaalt de kantonrechter wie de huurrechten krijgt.

Kan een inwonend kind medehuurder worden?

Een volwassen kind dat nog bij zijn ouders woont, wordt niet snel medehuurder. In zo'n situatie moet u aantonen dat er sprake is van duurzaam samenwonen. Het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers normaal gesproken aflopend. Dit is anders als het kind wat ouder is. In sommige gevallen is er dan wel sprake van een duurzaam samenwonen. De aanvragers moeten aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Wie is inwoner?

Als uw partner geen medehuurder is, is hij inwoner. In dit geval vraagt u een inwonersverklaring aan.

Hoe vraagt u het medehuurderschap aan?

U kunt hiervoor het aanvraagformulier voor medehuurderschap invullen. Uw aanvraagformulier kunt u ingevuld samen met uw inkomensgegevens inleveren aan ons kantoor.