Huurovereenkomst

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst maken we een aantal afspraken met elkaar. Daar horen rechten en plichten bij voor de huurder en de verhuurder. We hebben de belangrijkste rechten en plichten voor u op een rij gezet.

Uw rechten

  • U heeft huurbescherming (behalve als u huurt onder de leegstandswet). Wij mogen uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Dit kan alleen maar onder bijzondere omstandigheden zoals bij huurachterstand, overlast of sloop.
  • Uw huurprijs is beschermd. Wij mogen de huurprijs dus niet meer verhogen dan met het wettelijk toegestane percentage. Ook moeten wij u op tijd over een verhoging van de huur informeren.
  • U heeft recht op een woning die in goede staat is en blijft.
  • Wij zijn verplicht om u op tijd te informeren als wij plannen hebben met uw woning. Bijvoorbeeld bij onderhoud, sloop of verkoop.

Uw plichten

  • De huur moet op tijd betaald zijn.
  • Als u veranderingen aan wilt brengen in de woning moet u hier toestemming voor vragen.
  • De woningen en eventuele tuin(en) en pad(en) moet onderhouden worden.
  • U moet zich als goed huurder gedragen. U veroorzaakt geen overlast en gebruikt de woning waarvoor deze bestemd is.

Als u in een appartementencomplex woont, houdt u zich aan het huishoudelijk reglement. Voor een aantal appartementen gelden aanvullende voorwaarden. Daarover bent u, tijdens het ondertekenen van uw huurovereenkomst, geïnformeerd.