Huuropbouw

Elke maand betaalt u huur voor uw woning. De huur bestaat uit de huurprijs en eventueel een voorschot voor servicekosten.

Huurprijs

De huurprijs wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd). Hiermee wordt de kwaliteit van uw woning in punten uitgedrukt. Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld bedrag. De uitkomst van deze som is de maximale huurprijs die er voor die bepaalde woning gevraagd mag worden. Onze huurprijzen liggen tussen de 55% en de 85% van de maximale huurprijs.

Klik hier om zelf de maximale huurprijs van uw woning te berekenen.

Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar, op 1 juli, wordt de huur verhoogd. De overheid bepaalt met welk percentage de huren omhoog gaan. U ontvangt ieder jaar vóór 1 mei een brief waarin de nieuwe huur vermeld wordt. In deze brief leggen wij ook uit hoe de huurverhoging is berekend. 

Servicekosten

Woont u in een appartement? Dan betaalt u maandelijks een bedrag aan servicekosten. De servicekosten worden samen met de huurprijs in rekening gebracht. Een deel van de servicekosten wordt meegenomen in de berekening van de huurtoeslag.

Jaarlijkse afrekening servicekosten

Een aantal servicekosten is 'jaarlijks verrekenbaar'. Dit betekent dat de maandelijkse bedragen voorschotten zijn. Jaarlijks wordt er gekeken wat de werkelijke kosten zijn en dit verrekenen wij met u. In uw huurovereenkomst staat vermeld welke servicekosten verrekenbaar zijn en welke niet. Bij de jaarlijkse afrekening van de servicekosten, bekijken we ook of het voorschot nog voldoende is, of misschien bijgesteld moet worden. Passen wij het voorschot aan, dan informeren wij u hierover schriftelijk, tegelijk met de afrekening.