Overlast

Wat kunt u zelf doen

Ga in gesprek met de persoon in kwestie en probeer afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Wanneer u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

Komt u er samen niet uit

Ons uitgangspunt is dat bewoners de overlast samen oplossen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om te bemiddelen. Samen met u en degene die de overlast veroorzaakt proberen wij dan een oplossing te zoeken. Wel is het belangrijk dat u ons schriftelijk op de hoogte brengt van de overlast die u ervaart.  Ervaart u overlast? Vul dan het overlastformulier in.