Actief in uw wijk

Zorgeloos wonen is één van de fundamenten onder een stabiel en veilig leefklimaat. Naast een fijn thuis zijn van betekenis ‘zijn’ en je in een ‘sociaal netwerk’ begeven ook van belang om erbij te horen. Om die reden is Reggewoon ook actief in de wijk en stimuleert zij leefbaarheidsinitiatieven.

Als woningcorporatie zijn wij verantwoordelijk voor het wonen. Maar zoeken ook de actieve samenwerking in het netwerk van wonen, zorg en welzijn en doen dat samen met huurders.

Wij zetten ons in voor de stabiliteit en veiligheid van het leefklimaat in wijken en buurten.

Van een opgeruimde en verzorgde tuin, een schone hal in de flat, bemiddelen bij overlast, een kop koffie met de buurt, het initiatief voor de beste buurt. Een goede basis geeft stabiliteit en creëert mensen die zich goed voelen. Mensen die zich goed voelen hebben wat te bieden voor de samenleving en die energie hebben we met elkaar nodig.